INTUITIVNÍ VIDĚNÍ – ROMANA SEJK ČERNICKÁ

INTUITIVNÍ VIDĚNÍ – ROMANA SEJK ČERNICKÁ

Nyní je s paní Romanou v jednání termín 5. – 7. 8. 2022 PRO DĚTI.

Pokud byste měli zájem o kurz pro VAŠE DÍTĚ, případně pro DOSPĚLÉ, je možné uspořádat tento zážitkový program v blízkosti Poličky.

Podrobné informace o Romaně a jejích kurzech si můžete přečíst na tomto odkaze:

https://www.autopathie.ch/cesky

  • KURZ INTUITIVNÍHO VIDĚNÍ PRO DĚTI

bude probíhat 3 dny (v 5 blocích po 1,5 hodiny v malé skupince 6 dětech). Pátý blok bude za přítomnosti rodičů, aby jim děti ukázaly, co se naučily.

Cena je pravděpodobně ještě 4000Kč za jedno dítě (nevím, zda nebude navýšeno).

V případě sourozenců je sleva 1000Kč za každé dítě ZA KURZ.

+ V PŘÍPADĚ UBYTOVÁNÍ A STRAVY ještě navýšeno o tuto částku.

Cena černé masky pro děti je 500Kč. (masky si děti mohou i půjčovat)

  • KURZ INTUITIVNÍHO VIDĚNÍ PRO DOSPĚLÉ

bude probíhat 2 dny (ve dvou samostatných blocích po 4 hodinách). V čase kurzu pro dospělé bude nabídnut dětem paralelní program, aby se rodiče kurzu mohli zúčastnit.

Cena kurzu pro dospělé je 2 200Kč.

Cena masky pro dospělé je 600Kč (je možné si i půjčovat masky mezi rodiči a dětmi)