KOSTÝMY, ZÁZNAM VYSTOUPENÍ

VYSTOUPENÍ, ZÁZNAM TV CMS SVITAVY (květen)

VYBÍRÁME U VYUČUJÍCÍCH DO 20. 12. 2018 (podepisujte)

  • KOSTÝM – nejmenší děti – vynasnažíme se sehnat nějaké kostýmy, případně vymyslíme něco méně náročného. I v tomto případě vybíráme menší částku jako půjčovné a příspěvek na výukové předměty. Částka 150,- Kč/rok
  • KOSTÝM – Částka 450,- Kč/rok je paušální poplatek za jeden kostým. V paušálu je promítnuto půjčovné z jiných škol a ZUŠ především pro vánoční představení (jízdné, praní, případná ztráta), také REKVIZITY pro vystoupení. Některé kostýmy jsou levnější, jiné dražší. Od školního roku 2018/2019 jiná firma pro šití kostýmů, možná i jiná p. švadlena.
  • NOVĚ ZÁZNAM Z VYSTOUPENÍ „Roztančená Scarlett“ v květnu – 2018/2019 vybíráme poplatek 100,- Kč za každého žáka školy (netýká se výuky v MŠ) za nahrání, zpracování záznamu z tanečního večera – SVITAVSKÁ TELEVIZE CMS, pan Petr Horák. Záznam bude v plné kvalitě k dispozici v úložně ke stažení. Bude to rychlejší, kvalitnější a především organizačně méně náročné.
  • NEÚČAST ŽÁKA NA ZÁVĚREČNÉM VYSTOUPENÍ – žáci (zákonní zástupci) jsou povinni s dostatečným předstihem informovat pedagogy o případné neúčasti na závěrečném představení „Roztančená Scarlett“ (z důvodů ušití kostýmu na míru, nastudování dané role a vyhnutí se komplikacím – přeobsazení, úprava kostýmu a znovunastudování)
  • NEPŘÍTOMNOST NA ZKOUŠKÁCH – v posledním týdnu před představením je důvodem k vyloučení žáka z účinkování v daném představení

Další možnost Vaší pomoci najdete v dalším příspěvku PODPORA SCARLETT. DĚKUJEME