Sleva při předložení rodinných pasů

Sleva při předložení rodinných pasů

Seznam žáků se slevou a s variabilním symbolem naleznete v sekci INFORMACE – SEZNAM ŽÁKŮ

5% ze školného (při platbě na pololetí do 15. 9. a 15. 2.)
15% ze školného na třetího sourozence

zároveň zůstává bez předložení – 10% sleva ze školného pro druhého a třetího sourozence