VÝZVA – ŠKOLNÉ I. POLOLETÍ 18/19

Platba školného za první pololetí 2018/2019

  •  číslo účtu: 2417563369/0800

  • VS: (každý tanečník má své číslo) – v sekci INFORMACE – SEZNAM ŽÁKŮ – rozkliknout jméno vyučujícího: Helena, Martina, Šárka nebo Zuzana

  • Pokud jste ještě neuhradili školné za I. pololetí, žádáme o zaplacení, neboť bylo splatné do 15. září 2018. V případě nenadálých problémů mne kontaktujte – Šárka Hnátová 732 608 654

 

PROSÍM, UVÁDĚJTE DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE CELÉ JMÉNO VAŠEHO DÍTĚTE, VS – přidělen!

V PŘÍPADĚ NOVÝCH ŽÁKŮ PLATBA ŠKOLNÉHO PŘI ZÁPISU 

 

  • Je těžké dohledat, když není uveden VS a jméno dítěte (maminky nebo tatínka je jiné).
  • VS – uveden podle vyučujícího, dne výuky, v pořadí, která skupina v daný den a pořadové číslo v docházce – LÉPE SE MI HLEDÁ.

 

Sleva při předložení rodinných pasů a EYCA kart (jinak nebude sleva přiznána)

5% ze školného (při platbě na pololetí do 15. 9. a 15. 2.)
15% ze školného na třetího sourozence

zároveň zůstává bez předložení – 10% sleva ze školného pro druhého a třetího sourozence

RODINNÉ PASY A EYCA KARTY NASKENUJTE – POŠLETE E-MAILEM NEBO PŘINESTE KOPII