ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

MILÍ SCARLETŤÁCI
(nejen žáci, ale i rodiče, příznivci)
Snažila jsem se vyhodnotit možnosti, po velmi dlouhé pauze, k otevření školy ještě v tomto školním roce.
Vzhledem k tomu, že situace je stále prazvláštní a já nejsem zastánce testování, roušek mimo místa, kde je toto více, než nutností, navíc jsme škola ALTERNATIVNÍ, rozhodla jsem se pro otevření školy až v novém školním roce. Navíc se v roušce tančit nedá, je to proti zdraví a ani počasí k venkovnímu tanci nepřeje.
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Tedy od ZÁŘÍ 2021.
Vím, že to zamíchá kartami, ale protože si stojím za hodnotami školy, k níž patří svoboda, osobní zodpovědnost, alternativní přístup, ráda bych byla čitelná, pravdivá a to především k sobě, ale taktéž k vám, kteří máte důvěru k mé práci i práci mých kolegyň/kolegů.
Již delší dobu se snažím nejen o umělecký projev dětí, ale také o alternativní přístup, také za pomoci relaxací, muzikoterapie a terapeutického tance, což přináší dětem pocit vnitřního klidu, vede je k sebepřijetí, zdravé sebehodnotě, sebelásce, spolupráci a pomoci kolektivní.
Díky tomuto zastavení mám prostor na mnohem hlubší osobní rozvoj, tudíž i škola bude v určité míře směřovat tímto směrem.
To znamená, že:
DĚTSKÉ ROČNÍKY
* některé ročníky budou pracovat obdobně jako doteď – budou zaměřeny především na umělecké vyjádření, tak jako v ZUŠ
* další mohou pracovat jako sebepoznávací, seberozvojové, relaxační, muzikoterapeutické, terapeuticko-taneční
DOSĚLÍ
* jednorázové semináře s různým zaměřením, tématické, např. 1,5 hod
* jednodenní semináře rozšířené s různým zaměřením, tématické
* víkendové cvičení, tance, s programem relaxačním, sebepoznávací, seberozvojové
* týdenní cvičení, tance, s programem relaxačním, sebepoznávací, seberozvojové (tuzemské, zahraniční – taktéž pro rodiny s dětmi)
NOVÝ PROJEKT
Když se lidé spojí, mohou tvořit nádherné věci.
Život je především o tvorbě v lásce, radosti, spokojenosti a ve zdraví.
K tomu směřujeme i my. Něco zajímavého se rodí, ale ještě stále je toto miminko v plenkách. Věřím, že brzy vám budeme moci představit nový projekt, který osloví ty, kteří hledají spřízněné duše, chtějí na sobě pracovat, ale zároveň si odpočinout, kteří se nebojí překročit své hranice, limity a chtějí především najít harmonii v sobě samých.
KONCEM RRÁZDNIN DÁME O SOBĚ VĚDĚT 
TĚŠÍME SE NA VÁS 
PŘEJEME KRÁSNÉ DNY VE ZDRAVÍ, LÁSCE, RADOSTI A VNITŘNÍ POHODĚ