ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU

POZOR – ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU

Do konce ledna jsou aktivní oba účty.

Od 1. 2. 2020 pouze tento: 2000212002/5500

VS zůstává stejný jako v I. pololetí. Do zprávy pro příjemce pište celé jméno žáka.