Svitavy – taneční sál

Svitavy – taneční sál Purkyňova 65 – autobusové nádraží