Informace - Seznam žáků

ROZDĚLENÍ DO ROČNÍKŮ

  • Je to předběžný návrh, jak by mohla výuka od září vypadat. Pokud již nyní víte, že konkrétní den je pro vás nemožný, zkusíme najít jinou možnost.
  • Nelekejte se ani velkého počtu žáků v ročnících – myslím si, že někteří rodiče, děti ještě nenahlásili ukončení docházky.
  • Prozatím počítám s variantou, že v úterý povedu výuku v Litomyšli a ostatní dny ve Svitavách. Věřím však, že ještě dojde k přijetí jiné paní učitelky, která by nějaký den učila. Podle situace bude možné zrušit STOP STAV, který je nyní vyhlášen a to především pro Svitavy, ale také bude možné rozšířit výuku o úterý. Vše je ještě ve vývoji.
  • Snažila jsem se, co nejcitlivěji o rozdělení do ročníků, ale v případě, že to bude možné, uděláme po domluvě přesuny.
  • Pokud máte vážný zájem o pokračování vašich dětí v naší škole, JE POTŘEBA TENTO ZÁJEM POTVRDIT ZÁLOHOU DO KONCE ČERVENCEU nových žáků je částka nejméně 50% ze školného a u dětí, které pokračují 30% ze školného. Pokud z nějakého důvodu nebude vaše dítě moci nastoupit, vrátím celou zálohu či celé školné (podle úhrady).
  • LITOMYŠL – Ve čtvrtek bude vyučovat p. učitelka Kateřina Junková, která vyučovala v ZUŠ Polička balet. Druhý a třetí ročník má možnost výuky kombinace 45 min balet a 45 min scénický tanec. Podle toho jsem rozdělovala i děti do ročníků. Pokud někdo nemá o tuto kombinaci zájem a raději by navštěvoval mé hodiny, zkusíme udělat přesun. Taktéž obráceně. Kdo je zapsán u mne, ale raději by chtěl tuto kombinaci s baletem, je možné opět zapsat dítě na čtvrteční výuku k paní učitelce Kateřině Junkové. U nejstarších byl velký počet žáků, proto jsem podle věku nebo podle možnosti dojíždění rozřadila děti, protože k nám dojíždí slečna např. z Pomezí u Poličky.
  • SVITAVY – Pouští a Saharou (pondělí 16:00 – 17:30) mají možnost přesun na pátek 14:00 – 15:30.
  • VARIABILNÍ SYMBOL (VS) – zůstává z II. pololetí 2018/2019, nové děti mají nový VS.
  • PŘEJI KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ ÚŽASNÝCH ZÁŽITKŮ A SETKÁNÍ. VE ZDRAVÍ SE NA VÁS TĚŠÍM S KOLEGYNĚMI I V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020.
  • POD TÍMTO TEXTEM najeďte na jména nebo návrhy, které se zbarví do modra a klikněte (otevřete soubor s požadovanou informací). Pokud jsem na někoho zapomněla, moc se omlouvám, ale v tom množství dětí a informací se to snadno stane. Pište, volejte v případě nejasností.

Dokumenty ke stažení