Informace – Litomyšl

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

  • VÝUKA ZAČÍNÁ 6.9.2021
  • PŘIHLÁŠKA ON -LINE – prosím, do 6.9. o nahlášení vašich dětí (nové i ty, které již naši školu navštěvují) prostřednictvím přihlašovacího formuláře zde na webu. V první kolonce napište datum narození a ve druhé kolonce – DATUM NAROZENÍ – napište místo toho např. ČTVRTEK 15:00 – 16:30.

V případě, že se budete chtít sejít osobně:

LITOMYŠL čtvrtek 2. 9. 2021 15:00 – 17:00 hod.

TĚŠÍM SE NA VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

Šárka

 

ROZVRH

ROZVRH AKTUALIZOVÁN

aktualizace 30. 8. 2021

 

CENÍK ŠKOLNÉHO

V sekci CENÍK a PŘIHLÁŠKY je ceník pro rok 2021/2022.

U PŘIHLÁŠKY vpravo jsou informace pro nový školní rok.

Číslo účtu: 2000212002/5500

CENA ZŮSTÁVÁ STEJNÁ

  • Cena za 90 min scénického tance je 2000,- na pololetí
  • Cena za 90 min kombinace balet + scénický tance 2100,- za pololetí
  • Cena za 60 min výuky je 1550,- za pololetí
  • Cena za 45 min výuky je 1450,- za pololetí
  • VARIABILNÍ SYMBOL (VS) – děti mají nový VS
  • PŘEJI ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
  • VE ZDRAVÍ SE NA VÁS TĚŠÍM S KOLEGYNĚMI: Šárka, Martina, Zuzka, Olga Š., Pavla

V PŘÍPADĚ ZRUŠENÉ VÝUKY Z DŮVODU NEMOCI

Kdykoliv dojde k nepřítomnosti pedagoga ve výuce, snažíme se pružně reagovat a zajistit výuku dalším pedagogem z týmu Scarlett, aby výuka mohla proběhnout. Pokud se nepodaří výuku zajistit jiným pedagogem, dojde k náhradní hodině po domluvě s vyučující nebo je další možností požádat o výuku v náhradní skupině podle věku dítěte. Snažíme se o propojování aktivit mezi pedagogy i jednotlivými ročníky, dětmi.

Aktualizace 13. 10. 2020
U Litomyšle u nejstarších (p.uč. Kateřina Junková) byla v původním seznamu chyba – omlouvám se (neodečetla jsem výuku květen, červen).
Svitavy i Litomyšl – prosím o úhradu školného. V případě větší pauzy ve výuce, bude školné pro II. pololetí opět sníženo.
Nahráváme výukové materiály pro starší děti (zatím jen na fb – stránka Taneční škola Scarlett)
https://www.facebook.com/scarlettdancehnatova/videos/486771152278904
Pokusíme se vytvořit také něco pro menší děti.

IRSKÉ TANCE (prozatím pozastaveno)

PŘIPRAVUJE SE OCHUTNÁVKA UKÁZKOVÉ HODINY IRSKÝCH TANCŮ VE SVITAVÁCH I V LITOMYŠLI (uskuteční se podle zájmu)

Díky nové paní učitelce Mgr. Pavlíně Kmoškové rozšiřujeme svůj taneční repertoár o další taneční styl – irské tance. Jedná se o náročný moderní tanec vyžadující hlavně hbité nohy. Na hodinách, které budou trvat 90 min se žáci naučí základní kroky a jejich kombinace tzv. irského softového tance tancovaného v měkkých botách někdy též nazývaného „irský balet“.

Irské tance vstoupily do povědomí díky známým show Riverdance, Lord of the Dance nebo Celtic Tiger. V česku je už také několik desítek tanečních i hudebních skupin. Přijďte také nasát atmosféru smaragdového ostrova!

Výuka se otevře pro děti 12 – 16 let a 17 let – dospělí (podmínky otevření kurzů jsou variabilní dle zájmu).

https://www.youtube.com/watch?v=Kce1CRDYZFA&t=144s https://www.youtube.com/results?search_query=irish+dance