Informace – Litomyšl

VÝUKA ČTVRTEK 18. 4. 2019

Výuka dnes – čtvrtek 18. 4. 2019
LITOMYŠL
Helča
14:30 – 16:00 (úterní děti 1. skupina)
16:00 – 16:45 (úterní děti 2. skupina)

ZÁZNAM VÁNOČNÍHO PŘEDSTAVENÍ

https://uloz.to/!7TeEAYPcDNdD/tanecni-skola-scarlett-fabrika-svitavy-20-12-2018-mp4

PLATBA ŠKOLNÉHO II. POLOLETÍ 2018/2019

Variabilní symboly vloženy na web 14. 1. 2019.

PLATBA ZA NATOČENÍ ZÁZNAMŮ

ZÁROVEŇ PROSÍM O ZAPLACENÍ 100,- KČ U VYUČUJÍCÍCH – CO NEJDŘÍVE (roční paušální poplatek za profesionální natáčení svitavskou televizí CMS TV většiny tanečních večerů ve Svitavách i v Litomyšli – vánoční i závěrečný večer).
Letos jsme pořídili záznam pouze z vánočního vystoupení ve Svitavách. Na konci roku budou natočeny Svitavy i Litomyšl. Bude k dispozici na netu v plné kvalitě. Odpadne tím velká starost s pořízením DVD (delší čekací doba), které je navíc dražší, v horší kvalitě.
Snažíme se tím o zkvalitnění našich služeb.
Děkujeme za pochopení.

V PŘÍPADĚ ZRUŠENÉ VÝUKY Z DŮVODU NEMOCI

Kdykoliv dojde k nepřítomnosti pedagoga ve výuce, snažíme se pružně reagovat a zajistit výuku dalším pedagogem z týmu Scarlett, aby výuka mohla proběhnout. Pokud se nepodaří výuku zajistit jiným pedagogem, dojde k náhradní hodině po domluvě s vyučující nebo je další možností požádat o výuku v náhradní skupině podle věku dítěte. Snažíme se o propojování aktivit mezi pedagogy i jednotlivými ročníky, dětmi.