Informace – Litomyšl

ROZPIS ZKOUŠEK LITOMYŠL

  • 11. 12. 2018 PROSTOROVÁ ZKOUŠKA, SMETANŮV DŮM LITOMYŠL

(VE CVIČ.ÚBORU (VŽDY 15 MIN PŘEDEM BÝT NACHYSTANÝ – PŘEVLÉKNUTÝ V HLEDIŠTI)

10:45-11:45 PŘÍPRAVA
11:45-12:00 KOLEDA ZVONŮ
12:00-12:30 PŘED BOUŘÍ, DĚŤÁTKO SE NARODILO
12:30-13:00 DALŠÍ ROK PŘIBYL NA VÍČKA, PODZIM
13:00-13:30 HVĚZDA JASNÁ NA OBLOZE SE UKAZUJE
13:30-14:00 BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ, DĚŠŤ.KAP., BĚŽÍ LIŠKA K TÁBORU
14:00-14:15 NÁCVIK DĚKOVAČKY
14:15 GENERÁLNÍ ZKOUŠKA (V KOSTÝMU) platí pro všechny děti
POTÉ DĚTI PŮJDOU PODLE PROGRAMU, TZN. PŘIPOČÍTAT 10MIN=JEDNA CHOREOGRAFIE

  • 12. 12. 2018 VYSTOUPENÍ PRO MŠ (OD 10:00) PRO VEŘEJNOST (OD 17:30)
    SRAZ VŠECH DĚTÍ V 9:30, ZAČÁTEK VYSTOUPENÍ V 10:00, KONEC V 11:15
    ODPOLEDNE SRAZ VŠECH DĚTÍ V 17:00

8:30-9:00 SOUBOR (Sy pátek)
16:15-16:30 ČAS DARŮ
16:30-16:45 PÁSLI OVCE VALAŠI
16:45-17:00 MĚSÍCE

Předprodej vstupenek v den vystoupení 12. 12. 2018 od 11:15 – 12:00 hod.

ROZPIS ZKOUŠEK SVITAVY

(VE CVIČ.ÚBORU (VŽDY 15 MIN PŘEDEM BÝT NACHYSTANÝ – PŘEVLÉKNUTÝ V HLEDIŠTI)

  • 20. 12. 2018 PROSTOROVÁ ZKOUŠKA FABRIKA SVITAVY

7:30-8:00 SOUBOR, V BALÍCÍM PAPÍRU

15:50-16:15 PŘED BOUŘÍ, DĚŤÁTKO SE NARODILO

16:15-16:30 KOLEDA ZVONŮ (15 MIN PŘEDEM BÝT NACHYSTANÝ A ČEKAT V HLEDIŠTI)

16:30-17:00 HVĚZDA JASNÁ NA OBLOZE SE UKAZUJE

VYSTOUPENÍ PRO MŠ OD 8:30 A 10:00 (SRAZ VŠECH DĚTÍ V 8:00, KONEC V 11:15), PRO VEŘEJNOST OD 17:30 (SRAZ VŠECH DĚTÍ V 17:00)

 

V PŘÍPADĚ ZRUŠENÉ VÝUKY Z DŮVODU NEMOCI

Kdykoliv dojde k nepřítomnosti pedagoga ve výuce, snažíme se pružně reagovat a zajistit výuku dalším pedagogem z týmu Scarlett, aby výuka mohla proběhnout. Pokud se nepodaří výuku zajistit jiným pedagogem, dojde k náhradní hodině po domluvě s vyučující nebo je další možností požádat o výuku v náhradní skupině podle věku dítěte. Snažíme se o propojování aktivit mezi pedagogy i jednotlivými ročníky, dětmi.

ZÁZNAM DVD

ZE SVITAV 15. 5. 2018  NEBO Z LITOMYŠLE 22. 5. 2018

OBJEDNÁVEJTE DO KONCE KVĚTNA U VYUČUJÍCÍCH, MAILEM: stsscarlett@seznam.cz NEBO PÍ. HNÁTOVÁ ŠÁRKA 732 608 654.

CENA cca 280,- Kč.

ČÁSTKU VYBÍRÁME TAKÉ DO KONCE KVĚTNA.