AKCE ŠKOLY PŘEHLED

AKCE ŠKOLY 2019/2020

• VYSTOUPENÍ „ROZTANČENÁ SCARLETT“
– PRO MŠ A ZŠ SVITAVY
4. 6. 2020 v 8:30 a v 10:00 hod – FABRIKA SY
– PRO MŠ A ZŠ LITOMYŠL
11. 6. 2020 v 10:00 hod – SD LIT

– ZKOUŠKA SVITAVY FABRIKA – 2. 6. 2020 PROSTOROVÁ ZKOUŠKA dle rozpisu

VEŘEJNOST VYSTOUPENÍ SVITAVY FABRIKA
3. a 4. 6. 2020 v 17:30 hod

– ZKOUŠKA LITOMYŠL SMETANŮV DŮM – 10. 6. 2020 – PROSTOROVÁ ZKOUŠKA dle rozpisu

VEŘEJNOST VYSTOUPENÍ LITOMYŠL
11. 6. 20120 v 17:30 hod

• PRO VEŘEJNOST VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ V LETOŠNÍM ROCE NENÍ

z důvodu konání VÝROČNÍHO PLESU SCARLETT
(10. let od založení školy)

• PLES – 13. 3. 2020 – Hraje skupina Rytmik,
Fabrika – Svitavy
TOMBOLA – Prosíme, zda máte možnost darování cen do tomboly nebo máte možnost někoho oslovit, kdo by byl dárcem. Předem děkujeme. Získaná částka půjde na nákupy pro potřeby školy.

• SOUSTŘEDĚNÍ VĚTŠÍCH DĚTÍ V KVĚTNU DLE DOMLUVY
(příprava na vystoupení v červnu, zároveň však na společné vystoupení s TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR – říjen 2020)

• KLÁŠTERNÍ ZAHRADY LITOMYŠL
červen v týdnu 15. – 18. 6. 2020 podle počasí